Achtergrond documentatie Nemerstroom

Hier staat relevante informatie voor de certificaathouders van Zonnemaatje Nemerstroom

Informatie die van belang was bij de inschrijving:

Informatiebrochure zonneweide Nemerstroom

Informatie Memorandum AFM

Informatie over de juridische status van de Coöperatie en de relatie met haar leden

Statuten Coöperatie Zonnemaatje RWZI u.a.

Huishoudelijk reglement

Ledenovereenkomst

Participatieovereenkomst

Algemene Leden Vergaderingen

Hier lees je de notulen van de Algemene Leden Vergadering 10 oktober 2020, alsmede de presentatie die het bestuur daar verzorgd heeft. Via deze link kunt u de ALV terugkijken. De vergadering start in de Youtube-link op minuut 40:43… en duurt vervolgens anderhalf uur. 

De 2e Algemene Ledenvergadering is digitaal gehouden op 25 mei 2021. Het verslag kun je hier lezen. Tijdens de 2e ALV is teruggekeken op de bouw van het zonnepark. Dit beeldverhaal kun je op het scherm zien door op de link te klikken.

De 3e Algemene Ledenvergadering is digitaal gehouden op dinsdag 21 juni 2022. Het verslag kun je hier lezen.

De 4e Algemene ledenvergadering was “live” op maandag 26 juni 2023 bij gemeenschapshuis d’n Domp in Haaren. Het concept-verslag kun je hier lezen. Na afloop van de vergadering verzorgde ons lid Jacob van Kokswijk een lezing die je onder deze link kunt nalezen. Tijdens de lezing gaf hij enkele praktische tips die geld besparen of waarmee je geld kunt verdienen.