De coöperatie
Duurzame energie opwekken van de zon!

Duurzame energie opwekken uit de zon is het doel van Coöperatie Zonnemaatje. Het liefst op daken, maar ook op braakliggende stukken grond. De coöperatie heeft haar thuisbasis in de gemeente Haaren, maar werkt samen met omliggende energiecoöperaties. Dit blijft zo wanneer de gemeente Haaren in 2021 opgaat in de omliggende gemeenten Boxtel, Oisterwijk, Tilburg en Vught. Coöperatie Zonnemaatje is een initiatief van DEH (Duurzame Energie Haaren) en VET-Vught en zet zich in om Haaren, Helvoirt, Biezenmortel, Vught en Esch en omgeving te verduurzamen.

Op 8 november 2019 vond de oprichting plaats van “Energie Opwekcoöperatie Zonnemaatje RWZI u.a.”, kortweg “Coöperatie Zonnemaatje” genoemd. Lees alles via de onderstaande links.

Brochure zonneweide Nemerstroom
Door te klikken op bovenstaande link van de brochure kun je lezen hoe het project in elkaar zit en hoe je kunt deelnemen. Wil je meer gedetailleerde informatie dan kun je onderstaande documenten lezen.

Statuten Coöperatie Zonnemaatje RWZI u.a.
Huishoudelijk reglement
Ledenovereenkomst
Participatieovereenkomst

Notulen Algemene Leden Vergadering 10 oktober 2020, alsmede de presentatie die het bestuur daar verzorgd heeft. Via deze link kunt u de ALV terugkijken. De vergadering start in de Youtube-link op minuut 40:43… en duurt vervolgens anderhalf uur.

De 2e algemene ledenvergadering is digitaal gehouden op 25 mei 2021. Het concept-verslag kun je hier lezen. Tijdens de 2e ALV is teruggekeken op de bouw van het zonnepark. Dit beeldverhaal kun je op het scherm zien door op de link te klikken.

Nemerstroom

Op het terrein van de Rioolwaterzuivering (RWZI) van Waterschap De Dommel in Haaren realiseert Zonnemaatje haar eerste project voor de opwek van duurzame stroom op zonneweide “Nemerstroom”. In het derde kwartaal van 2020 start de bouw van de installatie en waarschijnlijk in september 2020 start de productie. Kijk voor alle projectinformatie op Onze projectenpagina.

Deelnemers worden lid van de coöperatie, investeren in certificaten en ontvangen een mooi rendement via de regeling verlaagd tarief (de zogenaamde Postcoderoosregeling) én de opbrengsten uit de verkoop van de stroom. Lees hier meer over op de pagina Hoe werkt het?

Inschrijving

var x = Number(); var y = Number(); var z = x + y; var text = ‘Totaal aantal openstaande aanvragen voor certificaten:
‘ + z +’‘; document.getElementById(“panelen_aangevraagd_maxtotaal_text”).innerHTML = text;

var x = Number(); var y = Number(); var z = x + y; var text = ‘Totaal aantal bevestigde openstaande aanvragen voor certificaten:
‘ + z +’‘; document.getElementById(“bevestigd_totaal_text”).innerHTML = text;

Totaal aantal uit te geven certificaten:
2103

var x = Number(); var y = Number(); var z = x + y; var nb = 0; var text = ‘Certificaten nog beschikbaar:
‘ + nb +’‘; document.getElementById(“certificaten_nog_beschikbaar_text”).innerHTML = text; jQuery(‘.count’).each(function () { jQuery(this).prop(‘Counter’,0).animate({ Counter: jQuery(this).text() }, { duration: 4000, easing: ‘swing’, step: function (now) { jQuery(this).text(Math.ceil(now)); } }); });

Op 14 maart 2020 is de inschrijving voor Project Nemerstroom van start gegaan. Een kleiner deel van het totale aantal certificaten is nog beschikbaar, dus aanmelden kan nog! Ga daarvoor naar Word Zonnemaatje.

Andere locaties

Als het aan Zonnemaatje ligt blijft het niet bij dit project.  DEH, VET en andere  energiecoöperaties in buurgemeenten zijn op zoek naar andere locaties voor het realiseren van zonnedaken en/of -velden. Deze worden voor bedrijfsvoering en beheer zo mogelijk ondergebracht onder de vlag van Zonnemaatje. Heb je een dak beschikbaar en wil je meer weten over de mogelijkheden van samenwerking met Zonnemaatje? Mail dan naar voorzitter@zonnemaatje.nl.
Wil jij jezelf aanmelden voor toekomstige projecten? Ga dan naar Zonnemaatje worden.

Partners


Meer over onze projecten