Ik heb een dak

Ben of ken jij iemand met een dak dat geschikt kan zijn voor zonnepanelen? Dan horen we het graag!

Het proces ziet er na invulling van onderstaand formulier als volgt uit:

  • Tijdens een eerste ontmoeting bespreken we de verschillende mogelijkheden en eventuele aanvullende verduurzamingswensen. Dit is geheel vrijblijvend.
  • Wil de eigenaar van het dak verder met Zonnemaatje Duinboeren en vice versa? Dan maken we een eerste business case om te zien of het project voldoende levensvatbaar en verder onderzoek zinvol is. Vaak wordt ook een business case gemaakt voor de panelen die de eigenaar van het dak zelf wil leggen. Beide business cases worden besproken en waar nodig aangepast.
  • Als beide partijen er dan nog steeds vertrouwen in hebben, gaan we een intentieovereenkomst aan, wordt (indien nodig) de constructie van het dak gecontroleerd en worden de subsidie en eerste indicatieve offertes voor (het leggen van) de zonnepanelen aangevraagd.
  • Staan de seinen daarna nog steeds op groen? Dan gaan we samen met de eigenaar van het dak naar de notaris om het recht van opstal vast te leggen.
  • Vervolgens gaat de coöperatie kapitaal ophalen bij haar leden en waarschijnlijk ook nieuwe leden werven. Als dit voorspoedig verloopt, worden voorbereidingen getroffen om de installatie(s) daadwerkelijk te kunnen plaatsen en beheren. Denk aan het aanvragen van een aansluiting voor de coöperatie, het aanleggen van een meterkast voor de coöperatie, het afsluiten van verzekeringen en contracten voor afname van de opgewekte energie.

Meld je dak aan: