FAQ 17


Wat valt er te zeggen over het tijdstip waarop in 2022 de energiebelasting is uitbetaald?

Dit bericht heeft vooral betrekking op leden die voor automatische verrekening in aanmerking komen bij een energieleverancier met twee of drie sterren. Je kunt hier zien hoeveel sterren jouw energieleverancier in 2022 heeft.

De gegevens voor automatische verrekening (bij 2- of 3-sterren energieleveranciers) komen vanuit de administratie van Zonnemaatje (via het ICT-platform waarmee wij samenwerken, Econobis van Energie Samen). 

In maart en april 2022 is door Energie Samen een fout gemaakt, waardoor de aanlevering van gegevens bij de energieleveranciers flinke vertraging heeft opgelopen. Wij hadden verwacht dat de terugbetaling in april 2022 klaar zou zijn. Hierna vind je een toelichtende uitleg waarom het anders is gelopen.

Energie Samen heeft ervoor gekozen om het administratieve systeem dat bij Zon op Nederland draaide te vervangen door een moderner systeem dat wordt beheerd door Econobis. Dit wordt een migratie van gegevens genoemd, zie ook antwoorden op de veel voorkomende vraag 18.
De papieren waarin het bestuur van Zonnemaatje (tijdig) heeft aangegeven dat onze gegevens gemigreerd mochten worden zijn zoekgeraakt bij Energie Samen. Daardoor is bij de eerste migratie, begin april, Zonnemaatje Nemerstroom niet meegenomen. Het gevolg is dat energieleveranciers eind april nog geen gegevens over Zonnemaatje hadden ontvangen.
Door het ontbreken van deze gegevens is er eind april geen afrekening gedaan door de energieleveranciers.

Tijdens uitgevoerde controles bij de migratie is het EnergieSamen gebleken dat de berekening per deelnemer niet correct werd uitgevoerd door de software. Daarom is eerst tijd gestoken in het onderzoek naar de oorzaken hiervan. Deze bleken complex te zijn en daarom heeft EnergieSamen besloten de berekeningen voor 2021 buiten het systeem om te doen zodat er zekerheid is over de juistheid van de te verrekenen energiebelasting en margevergoedingen per deelnemer.

Door beide voornoemde oorzaken is de vertraging ontstaan.

De migratie naar Econobis voor Zonnemaatje is rond 20 mei uitgevoerd.
Op 1 juni heeft EnergieSamen gemeld dat de gegevens op 15 juni naar de energieleveranciers zijn gegaan en dat die dan nog enkele weken tijd nodig hebben alvorens te kunnen uitbetalen.

Vanaf eind augustus hebben we gezien dat de eerste energieleveranciers uitbetalingen hebben gedaan aan onze leden, maar sommige leden hebben nog enkele maanden moeten wachten.

We hadden verwacht dat energieleveranciers, die automatisch verrekenen, dat met een afzonderlijke creditfactuur doen. Een aantal, zoals ENGIE en Greenchoice, doen dat ook zo. Maar anderen, zoals Essent en aan deze leverancier gerelateerde organisaties, doen het toch pas op het moment dat zij jou de jaarrekening sturen. Dat leverde voor sommige mensen nog eens extra maanden vertraging en onzekerheid op.

Begin januari 2023 hebben we alle leden een e-mail gestuurd met de vraag om te controleren of de energiebelasting over 2021 daadwerkelijk in het kalenderjaar 2022 is verrekend. Hoewel we her en der wat extra uitleg hebben gegeven is ons niet bekend dat er leden zijn die de energiebelasting over 2021 niet hebben terug gekregen.