Achtergronddocumentatie Duinboeren

Op deze pagina komt alle informatie die van belang is bij de inschrijving als lid en/of certificaathouder bij de nieuwe coöperatie Zonnemaatje Duinboeren.

Nu vind je er al de globale planning van het project:

 • December 2021:
  • Controleren bouwkundige staat daken
  • Offertes aanvragen
  • Starten ledenwerving
 • Januari/Februari:
  • Oprichten coöperatie
  • Offertes binnen en keuzes maken
  • ISDE-subsidie(s) aanvragen, waar van toepassing
  • Verzwaring aansluiting(en) aanvragen, waar van toepassing
 • Maart/April:
  • Installatie zonnepanelen voor eigen verbruik door boerenbedrijven
  • SCE-subsidie aanvragen coöperatie
 • Mei/Juni/Juli:
  • Zekerheid over subsidie toekenning coöperatie
  • Opstalovereenkomsten ondertekenen met boeren
  • Aansluitingen aanvragen coöperatie
  • Leden coöperatie leggen geld in
  • Externe financiering  en verzekeringen coöperatie vastleggen
  • Gunnen opdracht aan installateur
 • Augustus/September 2022
  • Installatie zonnepanelen coöperatie
  • Laatste administratieve zaken coöperatie