FAQ 5

Wat moet ik doen om de teruggave van energiebelasting aan te vragen?


De restitutie ontvang je als certificaathouder (lid) na afloop van een volledig kalenderjaar.
Je ziet dit in de loop van het jaar niet terug op jouw maandfacturen bij jouw energieleverancier.
Ook niet op de eindafrekening van jouw energieleverancier van het voorafgaande jaar.

De restitutie is een eenmalig bedrag, over het volledige voorafgaande kalenderjaar. Je mag dat bedrag dus ergens in de loop van het jaar verwachten.
De ervaring in 2022 heeft geleerd dat het terugbetalingsproces bij iedere energieleverancier weer anders werkt en dat het in de 1e helft van het jaar wat geduld vraagt, omdat er nogal wat administratieve voorbereiding aan vooraf gaat.
Denk daarbij aan het bepalen van de exact juiste opbrengst uit de geautomatiseerde gegevens van ons zonnepark, het doorgeven door Energie Samen van deze gegevens aan de energieleveranciers en de verwerking van die gegevens bij de energieleverancier.

De toe te passen werkwijze is afhankelijk van het zogenoemde drie sterren sterrensysteem voor energieleveranciers.  
Op deze pagina kun je zien hoeveel sterren jouw energieleverancier heeft.  

De betekenis is als volgt:

Twee en drie sterren:

Restitutie van de energiebelasting en de daarover verschuldigde BTW wordt automatisch geregeld – er is geen actie van jou, als coöperatielid, nodig.

Eén ster:

Voor het productiejaar 2022 geeft Energie Samen, beheerder van Econobis, aan dat zij alle verrekeningen energiebelasting collectief aanvragen, dus niet alleen bij de energieleveranciers met twee of drie sterren. Wanneer er daarna toch leden zijn die zeggen dat ze geen belasting hebben teruggekregen dan zal de beheerder van Econobis alsnog vouchers verstrekken.  

Voor het 1e productiejaar (2021) kon je de teruggave doen door een voucher in te sturen. Dat deed je, als certificaathouder, via Zonmonitor, na afloop van een kalenderjaar met volledige productie, door een voucher te downloaden met gegevens over de hoeveelheid opgewekte energie in de betreffende periode.
Nu we geen gebruik meer maken van het systeem van Zonmonitor werkt dat voor het jaar 2022 dus anders.

Mocht je later in het jaar alsnog een voucher willen (of moeten) insturen dan geldt ook nog het volgende:
Je stuurt aan jouw energieleverancier naast de voucher ook de Aanwijzing van de Belastingdienst. Die vind je in het klantenportaal van Econobis door in te loggen op deze website. Zoek daar naar “huidige deelnames” en klik dit aan. Je ziet dan in welk project (Nemerstroom 1 en/of 2) je meedoet en je ziet ook met hoeveel participaties (certificaten). Klik dan op het project (via de link).
Op de pagina die dan verschijnt zie je:
– mutaties (o.a. jouw oorspronkelijke inleg en de prognose van teruggave energiebelasting)
– documenten. Hier kun je de benodigde “Aanwijzing van de belastingdienst” downloaden.

Je kunt zelf met beide documenten de restitutie en de daarover verschuldigde BTW vorderen bij jouw energieleverancier.

Geen ster:

Je kunt als lid géén gebruik maken van de Post Code Regeling en kan géén aanspraak maken op restitutie van energiebelasting en de daarover verschuldigde BTW.