FAQ 11

Wat heeft Zonnemaatje te maken met HOT en/of VET? 

De Haarense energiecoöperatie DEH (inmiddels overgegaan in HOT) en de Vughtse energiecoöperatie VET hebben samen het initiatief genomen om Zonnemaatje te starten.
Vanuit een actieve projectgroep met leden van VET en HOT (v/h DEH) is alles voorbereid. De statuten van energiecoöperatie Zonnemaatje zijn binnen de projectgroep voorbereid en alle certificaten zijn verkocht.
Leden van de projectgroep zaten in het oprichtingsbestuur.
Tijdens de Algemene Leden Vergadering van Zonnemaatje op 10 oktober 2020 zijn nieuwe bestuursleden benoemd. Energiecoöperatie Zonnemaatje staat formeel los van HOT en VET, maar werkt nauw samen met beiden om wederzijdse doelstellingen te bereiken op het gebied van zonne-energie.